تماس با ما

 

دفتر فناوری اطلاعات

مدیریت: آقای مهندس تارقلی (۰۹۳۵۲۷۷۵۵۰۸)

تلفن: ۶۲۰۱ ۳۷۷۲ ۰۲۶

فکس: ۰۹۴۱ ۳۷۷۲ ۰۲۶

ایمیل: it@digitalnovin.com

آدرس: البرز، اشتهارد، بلوار آیت اله خامنه ای، شهرک وحدت، مجتمع اداری شهرداری، کد پستی: ۳۱۸۷۱۴۵۱۲۶

 

دفتر خدمات کامپیوتر

مدیریت: آقای مهندس واحدی (۰۹۳۸۹۵۶۵۶۰۹)

تلفن: ۰۲۶۳۷۷۲۹۴۵۵ – ۰۲۶۳۷۷۲۰۰۶۵

فکس: ۰۲۶۳۷۷۲۱۰۸۱

ایمیل: computer@digitalnovin.com

آدرس: البرز، اشتهارد، خیابان معلم، جنب مسجد جامغ قاضیان، کد پستی: