از دیجیتال نوین قسطی خرید کنید

دریافت اعتبار بدون نیار به مراجعه حضوری

اقساط تا سقف 24 ماه

دریافت اعتبار از طریق چک، سفته و یا کسر از حقوق

بدون سقف محدودیت صدور تاییدیه جهت فروش اقساطی

دریافت اعتبار از لندو (ایران رنتر)

خزید اقساطی با همکاری شرکت لندو (ایران رنتر) برقرار شده و هموطنان عزیز در مناطق تحت پوششر می‌توانند با استفاده از چک یا سفته از این روش استفاده نمایند.

فروش اقساطی به مشتریانی که قادر به ارائه چک معتبر و یا سفته هستند انجام پذیر است.

مشتری می بایست همان صاحب دسته چک باشد. پس حتما هنگام ثبت نام باید با نام صاحب دست چک ثبت نام انجام شود.

تعداد اقساط بین 3 تا 12 ماه می باشد.

دریافت اعتبار از بای چک

خزید اقساطی با همکاری شرکت بای چک برقرار شده و هموطنان عزیز در سراسر کشور می‌توانند با استفاده از چک، سفته یا کسر از حقوق معتبر از این روش استفاده نمایند.

فروش اقساطی به مشتریانی که قادر به ارائه چک معتبر و یا سفته با یک ضامن دولتی هستند انجام پذیر است.

مشتری می بایست همان صاحب دسته چک باشد. پس حتما هنگام ثبت نام باید با نام صاحب دست چک ثبت نام انجام شود.

مبلغ 1/4 فاکتور به صورت نقدی پرداخت می شود و مابقی قسط بندی می شود. (قابل تغییر)

تعداد اقساط بین ۲ تا ۲۴ ماه قابل انتخاب بوده و امکان پرداخت نهایتا ۳ قسط در یک چک وجود دارد.